KURZ I. Úvod do fasciálneho tkaniva

Kurz reaguje na nedostatočné vzdelávanie v oblasti fasciálneho tkaniva na SVK. Prináša hlbší pohľad na anatómiu, histológiu, biomechaniku, fyziológiu, patofyziológiu a neurofyziógiu fasciálnych tkanív. Praktická časť je venovaná možnostiam manuálneho ovplyvnenia rôznymi metódami a inštrumentami od povrchových štruktúr, cez hlboké fascie s následným vyskúšaním si určitých techník.

Cieľom kurzu je získať všeobecné znalosti o fungovaní a dôležitosti fascií na úrovni muskulo-skeletálneho systému a jeho možnostiach ovplyvnenia pomocou rôznych druhov manuálnej medicíny. Úvodný kurz je zameraný na teóriu a pochopenie FASCIALNEHO tkaniva a možnosti patológií a aké možnosti máme, na ich ovplyvnenie. Dôraz bude kladený jak na pohybové obmedzenia a ich ovplyvnenie, tak rôzne bolestivé stavy a symptomatológie. Pri fasciách sa totiž často stáva, že bolesť je nešpecifická a nedokáže ju vyprovokovať nejaký pohyb či aktivita. 

Lektori: Bc. Pavol Hartel, Mgr. Richard Holič

Miesto: Wolf Pride Gym, Sad SNP 661/1, Žilina

Dátum a čas:  10.12.2022 o 9:00 

Počet hodín: 8

Cena: 130 EUR, zahŕňa certifikát, skriptá a občerstvenie

Určený pre: Fyzioterapeutov, lekárov, masérov, trénerov a študentov fyzioterapie

Lektori kurzu

Profilovka
Mgr. Richard Holič

Doterajšie skúsenosti s fasciami

 • Fyzioterapeut venujúci sa hlavne fasciálnym technikám, 80-90% svojej praxe
 • Medzinárodný FASCIQ® inštruktor
 • Lektor kurzov Integrované bankovanie, Medical floosing, IASTM terapia
 • Fascial Manipulation Level I, Level II, Level III
 • Strukturální a Myofasciálni integrace
 • Anatomy trains I
 • Anatomy Trains - Structure & Function
 • Anatomy Trains - Structural integration part I.
 • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization Technique, Mike Reinold, Erson Religioso
 • FASCIA Winter School 2021
 • Fascial Manipulation online workshops I a II 2021
 • Suchá ihla
 • Osteopatia v gynekológii
 • International Diploma in Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation
 • ZOGA introduction
Palo
Bc. Pavol Hartel

Doterajšie skúsenosti s fasciami

 • Fascial Manipulation Level I, Level II, Level III + Master Class I a II
 • Konferencia fascia in sport and movement 2018 Dr.Robert Schleip
 • Fascial movement experience 2018
 • Institut of motion - health coaching 2018
 • FASCIA Winter school 2021
 • FMT rockfloss 2020

Program kurzu

 • Fascia, distribučný systém napätia, Neuro-muskulo-fasciálny model
 • Anatómia, histológia, evolúcia, biomechanika fasciálneho systému
 • Evolúcia a porovnávacia anatómia
 • Fascia a nervový systém
 • Ovplyvnenie manuálnou terapiou a pohybom
 • Myofasciálne jednotky, sekvencie a meridiány
 • Viscerálna/vnútorna fascia
 • Dysfunkcia tkaniva, myofasciálna bolesť a posturálna adaptácia
 • Palpačné zručnosti - fascial layering
 • Clinical reasoning - fasciálny prístup
 • Vyšetrovací a liečebný protokol

KONCEPT Fasciálnych kurzov zahŕňa 3 kurzy:

 1. Úvod do fasciálneho tkaniva
 2. Fasciálny kurz A - Horná časť tela
 3. Fasciálny kurz B - Dolná časť tela

Kurzy je potrebné absolvovať v tomto poradí.

PO PRIHLÁSENÍ NA VŠETKY 3 KURZY, DOSTÁVATE ZĽAVU 10% Z CELKOVEJ SUMY KURZOV.

Registrácia

Po odoslaní registrácie Vám pošleme zálohovú faktúru v hodnote 30 EUR za každý kurz. Zvyšná časť v hotovosti na začiatku kurzu. POZOR, údaje napíšte správne kvôli faktúre a certifikátu. Ak ste počas webináru získali 10% zľavu na prvý kurz, napíšte prosím do poznámky "webinár10".