Fasciálny kurz A, B

Fasciálne kurzy sú pokračovaním kurzu Úvod do fasciálneho tkaniva. Na kurze sa naučíte diagnostikovať a liečiť fasciálne dysfunkcie muskulo-skeletálneho aparátu.

Kurz "A" je zameraný na hornú časť tela - Hlava, krk, lopatky, hrudník a horná končatina.

Kurz "B" je zameraný na dolnú časť tela - Drieková časť, panva a dolné končatiny.

Lektori: Bc. Pavol Hartel, Mgr. Richard Holič

Miesto: Wolf Pride Gym, Sad SNP 661/1, Žilina

Dátum a čas:

Kurz "A": V prvej polovici roku 2023 - dátum sa upresní

Kurz "B": V prvej polovici roku 2023 - dátum sa upresní

Počet hodín: 16 každý zvlášť

Cena: 290 EUR jednotlivo za každý kurz, zahŕňa certifikát, skriptá a občerstvenie

POZOR! Na absolvovanie týchto kurzov potrebujete najskôr absolvovať kurz Úvod do fasciálneho tkaniva.

Lektori kurzu

Profilovka
Mgr. Richard Holič

Doterajšie skúsenosti s fasciami

 • Fyzioterapeut venujúci sa hlavne fasciálnym technikám, 80-90% svojej praxe
 • Medzinárodný FASCIQ® inštruktor
 • Lektor kurzov Integrované bankovanie, Medical floosing, IASTM terapia
 • Fascial Manipulation Level I, Level II, Level III
 • Strukturální a Myofasciálni integrace
 • Anatomy trains I
 • Anatomy Trains - Structure and Function
 • Anatomy Trains - Structural integration part I.
 • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization Technique, Mike Reinold, Erson Religioso
 • FASCIA Winter School 2021
 • Fascial Manipulation online workshops I a II 2021
 • Suchá ihla
 • Osteopatia v gynekológii
 • International Diploma in Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation
 • ZOGA introduction
Palo
Bc. Pavol Hartel

Doterajšie skúsenosti s fasciami

 • Fascial Manipulation Level I, Level II, Level III + Master Class I a II
 • Anatomy Trains - Structure and Fucntion
 • Konferencia fascia in sport and movement 2018 Dr.Robert Schleip
 • Fascial movement experience 2018
 • Institut of motion - health coaching 2018
 • FASCIA Winter school 2021
 • FMT rockfloss 2020

Program kurzu

 • TERMINOLÓGIA A BIOMECHANICKÝ MODEL
 • FASCIÁLNE SEKVENCIE A BODY
 • DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
 • KLINICKÉ ZMÝŠĽANIE
 • MANIPULÁCIA FASCIÁLNEHO TKANIVA
 • LIEČBA A TERAPIA
 • PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
 • UKÁŽKA TERAPIE NA REÁLNOM PACIENTOVI

KONCEPT Fasciálnych kurzov zahŕňa 3 kurzy:

 1. Úvod do fasciálneho tkaniva
 2. Fasciálny kurz A
 3. Fasciálny kurz B

Kurzy je potrebné absolvovať v tomto poradí.

PO PRIHLÁSENÍ NA VŠETKY 3 KURZY, DOSTÁVATE ZĽAVU 10% Z CELKOVEJ SUMY KURZOV.

Registrácia

Po odoslaní registrácie Vám pošleme zálohovú faktúru v hodnote 30 EUR za každý kurz. Zvyšná časť v hotovosti na začiatku kurzu.