Cenník

STORNO PODMIENKY

Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť (alebo presunúť na iný termín) najneskôr 20 hodín pred termínom pomocou aplikácie Rezervujsi

Zrušenie rezervácie menej ako 20 hodín pred termínom je účtované storno poplatkom vo výške 50 % z ceny terapie

Neodhlásenie alebo nedostavenie sa na terapiu je účtované storno poplatkom vo výške 100 % z ceny terapie

Vstupná diagnostika + terapia

45 €

Každá ďalšia terapia

35 €

AKÚTNY TERMÍN

60 €